Hạ tầng kỹ thuật

Về việc triển khai phương pháp xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, thu gom, xử lý

Về việc triển khai phương pháp xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, thu gom, xử lý

 •   29/06/2023 04:40:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/6/2023, Sở Xây dựng thông báo về việc triển khai phương pháp xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, thu gom, xử lý tại thông báo số 1492/SXD-QLN&VLXD
Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh

Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh

 •   06/06/2023 04:44:00 PM
 •   Đã xem: 439
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/6/2023, Sở Xây dựng thông báo về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh tại thông báo số 1274/SXD-QLN&VLXD
Về việc Công bố thông tin năng lực các tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc Công bố thông tin năng lực các tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   23/03/2022 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 439
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 681/TB-SXD về Công bố thông tin năng lực các tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch số 4360/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ hướng đến đạt mục tiêu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng

Kế hoạch số 4360/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ hướng đến đạt mục tiêu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng

 •   07/12/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1509
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4360/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ hướng đến đạt mục tiêu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Về hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   30/07/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1563
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 1966/HD-SXD về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030

Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030

 •   07/04/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1489
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND về thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030.
Về việc triển khai mẫu thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước

Về việc triển khai mẫu thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước

 •   08/03/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1663
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 426/SXD-QLN&VLXD về việc triển khai thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước.
Về việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước theo quy định

Về việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước theo quy định

 •   28/01/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1451
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/01/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 190/SXD-QLN&VLXD về việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước theo quy định.
Triển khai Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2

Triển khai Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2

 •   12/11/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1495
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục

 •   13/10/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1476
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2435/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Tây Ninh

Triển khai thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Tây Ninh

 •   09/09/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1446
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Triển khai thực hiện Công văn số 1764/UBND-KTTC ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn cây xanh đô thị, đặc biệt trong mùa mưa bão đang tới

Triển khai thực hiện Công văn số 1764/UBND-KTTC ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn cây xanh đô thị, đặc biệt trong mùa mưa bão đang tới

 •   08/08/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 973
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1764/UBND-KTTC về việc tăng cường đảm bảo an toàn cây xanh đô thị, đặc biệt trong mùa mưa bão đang tới.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành năm 2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành năm 2020

 •   27/03/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1427
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 539/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành năm 2020.
Công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc ngành Xây dựng

Công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc ngành Xây dựng

 •   28/06/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1431
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Công bố Quyết định điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Công bố Quyết định điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 •   03/01/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1667
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018.
Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng và đô thị Hòa Thành mở rộng của tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng và đô thị Hòa Thành mở rộng của tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

 •   03/01/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 1520
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định các Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV. Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.
Thông báo triển khai thực hiện Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo triển khai thực hiện Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   21/09/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1436
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thông báo triển khai thực hiện Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo triển khai thực hiện Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   28/06/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1440
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thông báo triển khai thực hiện tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo triển khai thực hiện tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   28/03/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1428
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 664/UBND-KTTC về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây