Hạ tầng kỹ thuật

Công bố Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Công bố Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

 •   11/01/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1402
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018.
Công bố Thông tư số 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Công bố Thông tư số 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

 •   09/01/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1400
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.
Thông báo triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thông báo triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 •   10/10/2017 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1382
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2303/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Phê duyệt, công bố dự toán và thiết kế mẫu nhà tình nghĩa năm 2017

Phê duyệt, công bố dự toán và thiết kế mẫu nhà tình nghĩa năm 2017

 •   13/09/2017 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1426
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng đã có Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 12/9/2017 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán nhà tình nghĩa, hạng mục mẫu nhà 3 (TN3-2017),
Hướng dẫn công tác quản lý và thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn công tác quản lý và thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   23/08/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1779
 •   Phản hồi: 0
Để giúp các địa phương và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và thực hiện dịch vụ công ích đô thị từ lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đến công tác quản lý, giám sát. nghiệm thu…, Sở Xây dựng đã biên soạn, ban hành và công bố tài liệu hướng dẫn công tác quản lý và thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.
Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BXD

Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BXD

 •   26/06/2017 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 2042
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017).
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BXD

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BXD

 •   23/06/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 2029
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017).
Các Thông tư mới của Bộ Xây dựng về quản lý chất thải rắn

Các Thông tư mới của Bộ Xây dựng về quản lý chất thải rắn

 •   02/06/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 3304
 •   Phản hồi: 0
Bộ Xây dựng vừa ban hành các Thông tin về công tác quản lý chất thải rắn. Đó là: Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; và Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.
Hướng dẫn thực hiện và đánh giá Tiêu chí 1 – Quy hoạch xã nông thôn mới

Hướng dẫn thực hiện và đánh giá Tiêu chí 1 – Quy hoạch xã nông thôn mới

 •   09/05/2017 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2099
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng Tây Ninh đã ban hành văn bản số 903/HD-SXD ngày 26 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn thực hiện và đánh giá Tiêu chí 1 – Quy hoạch xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

 •   28/03/2017 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 2037
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BXD Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.
TRIỂN KHAI LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHO CÁC THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA TỈNH TÂY NINH

TRIỂN KHAI LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHO CÁC THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA TỈNH TÂY NINH

 •   23/03/2017 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1375
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/3/2017, UBND Tây Ninh ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị cho các thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   10/01/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 2021
 •   Phản hồi: 0
Kể từ ngày 01/01/2017 giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình là 15.000 đồng/ tháng.
Quy định việc phân công, phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quy định việc phân công, phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   01/11/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1384
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 Quy định việc phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 •   14/06/2016 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 1436
 •   Phản hồi: 0
Đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Xây dựng trình, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 07/6/2016.
Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

 •   19/04/2016 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 2160
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2016 và thay thế Nghị định số 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang.
Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

 •   19/04/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2061
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2016 và thay thế Nghị định số 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang. Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ) và cơ sở hỏa táng. Về giải thích từ ngữ, Nghị định nêu rõ: - Nghĩa trang là nơi táng người chết tập trung theo các hình thức khác nhau và được quản lý, xây dựng theo quy hoạch; táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết. Nghị định cũng giải thích rõ có các hình thức táng gồm: Mai táng, hỏa táng, hung táng, cải táng, cát táng… - Cơ sở hỏa táng là cơ sở vật chất bao gồm lò hỏa táng và các công trình phụ trợ khác (khu văn phòng, khu kỹ thuật, khu lưu trữ tro cốt, nhà tang lễ, các công trình hạ tầng kỹ thuật). - Hoạt động xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng là hoạt động bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bào hành, bào trì công trình xây dựng… Chương II Nghị định quy định về quy hoạch, xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Theo đó: - Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải được xây dựng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Nhà nước khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phục vụ cho nhiều địa phương, sử dụng hình thức táng mới văn minh, hiện đại nhằm tiết kiệm tối đa đất, kinh phí xây dựng và đảm bảo yêu cầu môi trường và cảnh quan xung quanh. - Nghị định cũng quy định việc táng phải được thực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải bảo đảm vệ sinh môi trường và được sự chấp thuận của UBND các cấp theo phân cấp của UBND cấp tỉnh. Việc táng phải phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại. Đồng thời, Nghị định cũng quy định diện tích đất tối đa cho mỗi phần mộ cá nhân. Cụ thể, diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5m2, đất cho mỗi phần mộ cát táng không quá 3m2. - Các nghĩa trang đang hoạt động hoặc đã đóng cửa phải được định kỳ chăm sóc, bảo quản, gìn giữ phần mộ, tro cốt tại các nhà lưu giữ, duy tu bảo dưỡng các công trình trong nghĩa trang; bảo đảm các quy định về vệ sinh môi trường trong nghĩa trang. Các nghĩa trang phải đóng cửa khi không còn diện tích sử dụng, gây ô nhiễm môi trường. - Khoảng cách an toàn môi trường từ hàng rào nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng. Chương III và Chương IV Nghị định quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng. Chương VI quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.
QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 •   16/09/2014 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 1370
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh
QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 •   16/09/2014 04:40:00 PM
 •   Đã xem: 1397
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh.
Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh

Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh

 •   22/08/2014 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 1365
 •   Phản hồi: 0
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014. Trước đó, tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII, Chương trình phát triển đô thị tỉnh cũng đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây