Thanh tra xây dựng

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH A & J Việt Nam

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH A & J Việt Nam

 •   03/08/2022 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/8/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH A & J Việt Nam
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bao bì Nhựa Danuo (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bao bì Nhựa Danuo (Việt Nam)

 •   18/07/2022 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Bao bì Nhựa Danuo (Việt Nam)
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lốp xe H.A VINA

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lốp xe H.A VINA

 •   16/07/2022 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Lốp xe H.A VINA
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH AMS GLOBAL

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH AMS GLOBAL

 •   16/07/2022 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH AMS GLOBAL.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh

 •   04/07/2022 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng DT1

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng DT1

 •   04/07/2022 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng DT1.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam)

 •   22/06/2022 12:04:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/6/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam).
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng 3

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng 3

 •   26/05/2022 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng 3.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu

 •   26/05/2022 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   13/05/2022 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1097/BC-SXD.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

 •   29/04/2022 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam).
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   10/03/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1428
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 549/BC-SXD.
Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

 •   10/03/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1618
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 551/SXD-TTXD về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hành

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hành

 •   25/01/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1442
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Hành.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed

 •   25/01/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1372
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed.
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022

 •   26/11/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 1356
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 3112/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   09/11/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1350
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/11/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2888/BC-SXD và Báo cáo số 2889/BC-SXD.
Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng

Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng

 •   18/10/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1349
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2653/SXD-TTXD về việc hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng.
Về việc công khai Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Về việc công khai Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 •   01/10/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1351
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/9/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2474/BC-SXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây