Thanh tra xây dựng

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

 •   05/12/2022 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/12/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 3130/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.
Về việc công khai Công tác phòng chống tham nhũng Quý IV, năm 2022

Về việc công khai Công tác phòng chống tham nhũng Quý IV, năm 2022

 •   11/11/2022 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/11/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2887/BC-SXD
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Công ty CP Đầu tư TDIF

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Công ty CP Đầu tư TDIF

 •   29/09/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/9/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Công ty CP Đầu tư TDIF
Về việc công khai Công tác phòng chống tham nhũng Quý III, 9 tháng năm 2022

Về việc công khai Công tác phòng chống tham nhũng Quý III, 9 tháng năm 2022

 •   13/09/2022 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/9/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2274/BC-SXD
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH A & J Việt Nam

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH A & J Việt Nam

 •   04/08/2022 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/8/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH A & J Việt Nam
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bao bì Nhựa Danuo (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bao bì Nhựa Danuo (Việt Nam)

 •   18/07/2022 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Bao bì Nhựa Danuo (Việt Nam)
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lốp xe H.A VINA

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lốp xe H.A VINA

 •   16/07/2022 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Lốp xe H.A VINA
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH AMS GLOBAL

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH AMS GLOBAL

 •   16/07/2022 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH AMS GLOBAL.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh

 •   04/07/2022 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng DT1

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng DT1

 •   04/07/2022 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng DT1.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam)

 •   22/06/2022 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/6/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam).
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng 3

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng 3

 •   27/05/2022 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng 3.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu

 •   27/05/2022 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Châu.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   13/05/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1097/BC-SXD.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

 •   29/04/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam).
Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1943
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 551/SXD-TTXD về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1499
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 549/BC-SXD.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed

 •   25/01/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 1401
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hành

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hành

 •   25/01/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 1490
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Hành.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây