Thanh tra xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   13/05/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1097/BC-SXD.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

 •   29/04/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 891
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam).
Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 2501
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 551/SXD-TTXD về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1651
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 549/BC-SXD.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hành

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hành

 •   25/01/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 1619
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Hành.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed

 •   25/01/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 1482
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed.
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022

 •   26/11/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1461
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 3112/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   09/11/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1432
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/11/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2888/BC-SXD và Báo cáo số 2889/BC-SXD.
Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng

Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng

 •   18/10/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1545
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2653/SXD-TTXD về việc hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng.
Về việc công khai Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Về việc công khai Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 •   01/10/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1439
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/9/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2474/BC-SXD.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng và quý III năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng và quý III năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   13/09/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1419
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/9/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2239/BC-SXD và Báo cáo số 2243/BC-SXD.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sailun Việt Nam

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sailun Việt Nam

 •   21/06/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1969
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/6/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Sailun Việt Nam.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Hồng Phước

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Hồng Phước

 •   27/05/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1496
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Lê Hồng Phước.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xiang Jiang Group (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xiang Jiang Group (Việt Nam)

 •   17/05/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1469
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/5/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xiang Jiang Group (Việt Nam).
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng và quý II năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng và quý II năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   09/05/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1419
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/5/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng và quý II năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1042/BC-SXD và Báo cáo số 1043/BC-SXD.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam)

 •   29/03/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1477
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/3/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam).
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   11/03/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1273
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/3/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 526/BC-SXD.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam, Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam, Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech

 •   09/02/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1616
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam, Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)

 •   09/02/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1462
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/02/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam).

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây