Thông tin cần biết

Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2023

Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2023

 •   26/06/2023 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/6/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 1477/TB-SXD về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2023.
Hội Thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Hội Thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

 •   22/05/2023 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/5/2023, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
tải xuống

TÂY NINH SMART TRÊN NỀN TẢNG ZALO - DỄ DÀNG HƠN, TIỆN LỢI HƠN

 •   19/05/2023 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng,                 điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân,cải tạo, xây dựng lại chung cư

Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân,cải tạo, xây dựng lại chung cư

 •   10/05/2023 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/4/2023, Sở Xây dựng thông báo Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư tại Công văn số 945/TB-SXD
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023

 •   01/04/2023 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 794
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023 với những nội dung như sau:
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   25/03/2023 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 21/10/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026;Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 27/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.
Lịch Họp định kỳ Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt, toàn thể cơ quan và giao ban với các đơn vị có liên quan năm 2023

Lịch Họp định kỳ Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt, toàn thể cơ quan và giao ban với các đơn vị có liên quan năm 2023

 •   21/02/2023 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/02/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 328/KH-SXD Về việc Kế hoạch Họp định kỳ Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt, toàn thể cơ quan và giao ban với các đơn vị có liên quan năm 2023.
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023

 •   14/02/2023 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 336/UBND ban hành kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023 cụ thể như sau:
Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2023

Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2023

 •   05/01/2023 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2022, Sở Xây dựng có Thông báo số 3426/TB-SXD Lịch tiếp công dân của Sở năm 2023.
Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •   04/01/2023 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 2034
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 19/TB-SXD về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   14/12/2022 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 2364
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

Triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

 •   08/11/2022 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 2730/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình cũng như tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 •   29/07/2022 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

 •   29/07/2022 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 73/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   27/07/2022 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050;Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030;Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
anhTB

Về việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính ngành Xây dựng

 •   27/07/2022 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1835/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.
Thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh

Thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   22/06/2022 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/6/2022, Sở Xây dựng có thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh tại Thông báo số 1514/TB-SXD ngày 20/6/2022.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   13/05/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1097/BC-SXD.
Hinh  CCHC

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Xây dựng

 •   09/05/2022 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 1038
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/5/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1065/KH-SXD về Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây