Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

Thứ hai - 10/05/2021 10:55 170 0
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
1. Mục đích
a) Tạo sự thống nhất cao, đồng bộ trong việc triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 22/12/2020 của của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI liên quan đến công tác cải cách hanh chính (CCHC) nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.
b) Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, cải thiện thứ hạng và nâng cao chất lượng các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025.
c) Cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công; thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp và tạo dựng niềm tin vững chắc giữa nhà đầu tư, các tổ chức và Nhân dân với chính quyền; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tăng cường công tác hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các thông tin về cơ chế, chính sách dịch vụ hành chính công của tỉnh.
2. Yêu cầu
a) Chương trình này được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, có sự chỉ đạo xuyên suốt của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xác định rõ nội dung của từng nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình để thực hiện có hiệu quả.
b) Việc triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo ra sự đột phá trong công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại…góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong những năm tới.
c) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 liên quan đến công tác CCHC. Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan có hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu đã nêu trong Chương trình. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện.
d) Nâng cao chất lượng công tác CCHC bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ; không thực hiện hình thức, không chạy theo thành tích, nói đi đôi với làm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
3. Mục tiêu cụ thể
Tập trung thực hiện CCHC ở ba lĩnh vực trọng điểm: Cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính và hiện đại hóa hành chính nhà nước. Phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:
- 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể và khả thi. Kiểm soát tốt để không ban hành các quy định về TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương mà không được các Luật giao cụ thể.
- Mức độ hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC ở các lĩnh vực đạt tối thiểu 90%.
- 100% tổ chức, bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ; thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.
- 100% CBCCVC có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.
- Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng phương án tự chủ để thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với các lĩnh vực đã được Bộ, ngành hướng dẫn theo quy định.
- 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 50% TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 (hồ sơ phát sinh trực tuyến) đạt tối thiểu 50%.
- 100% cơ quan nhà nước các cấp vận hành có hiệu quả các hệ thống phần mềm đã được triển khai.
- Tối thiểu 90% các văn bản, tài liệu không mật trao đổi giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử và có ứng dụng chữ ký số để chứng thực văn bản.

Xem và tải Quyết định tại đây:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây