Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022

Thứ ba - 12/04/2022 09:32 1.355 0
Ngày 07/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống nền tảng, hạ tầng CNTT. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, nhất là các ngành được lựa chọn ưu tiên chuyển đổi số trước. Xây dựng nền tảng đô thị thông minh phát triển bền vững đi đôi với tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển theo hướng bền vững phục vụ người dân, xã hội ngày một tốt hơn, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân; Cung cấp dịch vụ công thuận tiện, tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động chuyển đổi số; Cải thiện chỉ số chuyển đổi số của tỉnh, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu cụ thể như sau:
- 100% các Sở, ngành và địa phương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định rõ lộ trình số hoá và xây dựng dữ liệu số của ngành, địa phương.
- 100% các Sở, ngành phải hoàn thành việc xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch số hoá dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành đến năm 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Liên thông tất cả các CSDL Quốc gia, CSDL ngành, lĩnh vực do các cơ quan ở Trung ương chia sẻ qua nền tảng chia sẻ dữ liệ Quốc gia (NDXP) về trục LGSP của tỉnh. Đảm bảo 100% dữ liệu của tỉnh, của Trung ương phải chỉa sẻ qua trục LGSP.
- Tích hợp các nguồn dữ liệu hiện có của địa phương về trung tâm GSĐH. Ưu tiên dữ liệu thu chi ngân sách; dữ liệu đầu tư công; dữ liệu môi trường; dữ liệu quy hoạch; dữ liệu đất đai.
- Đảm bảo 100% DVC đáp ứng đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 được tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia.
- Tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên.
- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.
- Nâng cấp, bổ sung tiện ích trên Cổng TTĐT của tỉnh và các cổng thành phần theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại, dễ sử dụng, đầy đủ các thành phần theo quy định.
- Thí điểm triển khai hệ thống Wifi công cộng phục vụ người dân và du khách tại các điểm trung tâm, khu du lịch.
- Đảm bảo 100% máy tính phục vụ công việc của các cơ quan hành chính nhà nước tới cấp xã được trang bị phần mềm phòng chống mã độc đáp ứng theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.
- 100% cán bộ lãnh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên dịa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.
Xem và tải Quyết định tại đây:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây