Thông báo

Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •   04/01/2023 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 19/TB-SXD về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   14/12/2022 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 583
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Về việc thực hiện tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp năm 2022

Về việc thực hiện tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp năm 2022

 •   18/11/2022 01:30:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/11/2022, Sở Xây dựng có công văn số 2963/TB-SXD Về việc thực hiện tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp năm 2022
Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 •   24/10/2022 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 122/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 •   29/07/2022 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

 •   29/07/2022 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 73/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   27/07/2022 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050;Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030;Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
anhTB

Về việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính ngành Xây dựng

 •   27/07/2022 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1835/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.
Thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh

Thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   22/06/2022 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/6/2022, Sở Xây dựng có thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh tại Thông báo số 1514/TB-SXD ngày 20/6/2022.
Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   21/04/2022 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 518
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/4/2022, Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có Thông báo số 07/TB-HĐ về kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thông báo ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thông báo ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 •   25/03/2022 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/3/2022, Sở Xây dựng có Thông báo số 689/TB-SXD về ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022

Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022

 •   03/03/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1060
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/02/2022, Sở Xây dựng có Thông báo số 466/TB-SXD về tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022.
Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định d

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định d

 •   11/01/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 869
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 3564/TB-SXD về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2022

 •   25/12/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 807
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Sở Xây dựng thông báo lịch tiếp công dân của đơn vị.
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021

 •   19/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông số 2672/TB-SXD về việc thực hiện Quyết định số 2643/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.
Tổ chức tiếp xúc đối thoai giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp

Tổ chức tiếp xúc đối thoai giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp

 •   28/09/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 758
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan và doanh nghiệp trong quý IV năm 2021.
IMG 98461

Thông báo về việc quy định mức thu, miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 •   03/08/2021 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 760
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1981/TB-SXD về việc quy định mức thu, miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây