Thông báo

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng,

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng,

 •   05/07/2023 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có liên quan về mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động xây dựng được áp dụng kể từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2022/TT-BTC, cụ thể như sau
Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2023

Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2023

 •   26/06/2023 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 532
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/6/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 1477/TB-SXD về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2023.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2023

 •   30/05/2023 05:39:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/5/2023 Sở Xây dựng có Thông báo số 1130/TB-SXD Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2023
Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng,                 điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân,cải tạo, xây dựng lại chung cư

Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân,cải tạo, xây dựng lại chung cư

 •   10/05/2023 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/4/2023, Sở Xây dựng thông báo Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư tại Công văn số 945/TB-SXD
Kế hoạch Kiểm tra việc niêm yết giá, giá bán các loại vật liệu xây dựng; về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch Kiểm tra việc niêm yết giá, giá bán các loại vật liệu xây dựng; về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   02/03/2023 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/02/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 418/KH-SXD về việc kiểm tra việc niêm yết giá, giá bán các loại vật liệu xây dựng; về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lịch Họp định kỳ Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt, toàn thể cơ quan và giao ban với các đơn vị có liên quan năm 2023

Lịch Họp định kỳ Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt, toàn thể cơ quan và giao ban với các đơn vị có liên quan năm 2023

 •   21/02/2023 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/02/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 328/KH-SXD Về việc Kế hoạch Họp định kỳ Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt, toàn thể cơ quan và giao ban với các đơn vị có liên quan năm 2023.
Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2023

Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2023

 •   05/01/2023 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2022, Sở Xây dựng có Thông báo số 3426/TB-SXD Lịch tiếp công dân của Sở năm 2023.
Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •   04/01/2023 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 2035
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 19/TB-SXD về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   14/12/2022 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 2365
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Về việc thực hiện tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp năm 2022

Về việc thực hiện tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp năm 2022

 •   18/11/2022 01:30:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/11/2022, Sở Xây dựng có công văn số 2963/TB-SXD Về việc thực hiện tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp năm 2022
Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 •   24/10/2022 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 122/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 •   29/07/2022 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

 •   29/07/2022 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 73/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   27/07/2022 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050;Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030;Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
anhTB

Về việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính ngành Xây dựng

 •   27/07/2022 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1835/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.
Thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh

Thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   22/06/2022 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/6/2022, Sở Xây dựng có thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh tại Thông báo số 1514/TB-SXD ngày 20/6/2022.
Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   21/04/2022 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 710
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/4/2022, Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có Thông báo số 07/TB-HĐ về kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây