Thông báo

Thông báo ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thông báo ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 •   24/03/2022 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/3/2022, Sở Xây dựng có Thông báo số 689/TB-SXD về ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022

Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022

 •   03/03/2022 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/02/2022, Sở Xây dựng có Thông báo số 466/TB-SXD về tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022.
Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định d

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định d

 •   11/01/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 3564/TB-SXD về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2022

 •   24/12/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 721
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Sở Xây dựng thông báo lịch tiếp công dân của đơn vị.
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021

 •   18/10/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 701
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông số 2672/TB-SXD về việc thực hiện Quyết định số 2643/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.
Tổ chức tiếp xúc đối thoai giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp

Tổ chức tiếp xúc đối thoai giữa thủ trưởng cơ quan với doanh nghiệp

 •   27/09/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 701
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan và doanh nghiệp trong quý IV năm 2021.
Thông báo về việc quy định mức thu, miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Thông báo về việc quy định mức thu, miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 •   02/08/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1981/TB-SXD về việc quy định mức thu, miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng
Thực hiện giải quyết TTHC ngành Xây dựng trong tình hình dịch bệnh

Thực hiện giải quyết TTHC ngành Xây dựng trong tình hình dịch bệnh

 •   20/07/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 687
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/7/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 1865/SXD-VP về việc thực hiện giải quyết TTHC ngành Xây dựng trong tình hình dịch bệnh.
Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật;

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật;

 •   02/07/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 1302
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/6/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 1665/TB-SXD về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng tháo gỡ khó nhằm hỗ trợ, khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Hướng dẫn sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   22/06/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng triển khai Hướng dẫn sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   26/05/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 694
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng triển khai một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thông báo danh sách các sản phẩm gạch đất sét nung được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

Thông báo danh sách các sản phẩm gạch đất sét nung được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

 •   13/05/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 1300
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 1075/TB-SXD danh sách các sản phẩm gạch đất sét nung được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
Thông báo mức thu lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Thông báo mức thu lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 •   24/01/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1300
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/01/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 168/TB-SXD về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2021

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2021

 •   16/12/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Sở Xây dựng thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của đơn vị.
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   15/12/2020 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng.
Về việc đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Về việc đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh

 •   21/05/2020 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 697
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/5/2020, Sở Xây dựng có Kế hoạch số 1386/KH-SXD tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.
Thông báo về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Thông báo về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

 •   30/03/2020 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 928/TB-SXD về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   24/03/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 688
 •   Phản hồi: 0
Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây