Hạng mục đầu tư và đấu thầu

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị Dự án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị Dự án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   15/06/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1086
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 64/QĐ-SXD về Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị Dự án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 2 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 2 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

 •   04/04/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 869
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 58/QĐ-SXD Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 2 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.
Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 3 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 3 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

 •   04/04/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1484
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 59/QĐ-SXD Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 3 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.
Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 4 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 4 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

 •   04/04/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 952
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 60/QĐ-SXD Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 4 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.
Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị, quy mô 364,71 ha và Quy hoạch phân khu An Tịnh, quy mô 3.329,40 ha thuộc đô thị Trảng Bàng

Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị, quy mô 364,71 ha và Quy hoạch phân khu An Tịnh, quy mô 3.329,40 ha thuộc đô thị Trảng Bàng

 •   29/11/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 860
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị, quy mô 364,71 ha và Quy hoạch phân khu An Tịnh, quy mô 3.329,40 ha thuộc đô thị Trảng Bàng tại Quyết định số 2470/QĐ-UBND.
Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Bắc, quy mô 496,80 ha và Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị, quy mô 139,50 ha thuộc đô thị Hòa Thành

Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Bắc, quy mô 496,80 ha và Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị, quy mô 139,50 ha thuộc đô thị Hòa Thành

 •   28/11/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 844
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Bắc, quy mô 496,80 ha và Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị, quy mô 139,50 ha thuộc đô thị Hòa Thành tại Quyết định số 2471/QĐ-UBND.
Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án Khảo sát, đo đạc địa hình quy mô 2.342,40 ha thuộc đô thị Hòa Thành

Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án Khảo sát, đo đạc địa hình quy mô 2.342,40 ha thuộc đô thị Hòa Thành

 •   28/11/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 867
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khảo sát, đo đạc địa hình quy mô 2.342,40 ha thuộc đô thị Hòa Thành tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND.
Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành

Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành

 •   16/10/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 952
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành tại Quyết định số 2182/QĐ-UBND.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây