Thông tin công khai

Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

 •   05/12/2023 04:54:53 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023, Sở Xây dựng có thông báo về việc triển khai thực hiện Công văn số 3804/UBND-KT ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tại thông báo số 2988/TB-SXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   11/08/2023 03:05:41 PM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/8/2023, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công. Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   12/04/2023 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/04/2023, Sở Xây dựng đã Công bố công khai dự toán ngân sách Quý I năm 2023 tại Quyết định số 41/QĐ-SXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:29:00 PM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo xứ Thiên Ân Xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà thờ, nhà mục vụ và các công trình phụ trợ (bục để tường, nhà xe, nhà vệ sinh, chi tiết theo hồ thiết kế), tại Giấy phép xây dựng số 15/GPXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:26:00 PM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo Hiệp Long Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà xứ, tại Giấy phép xây dựng số 14/GPXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:21:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo Xứ Kiên Long Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà xứ, tại Giấy phép xây dựng số 13/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:19:00 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Chùa Liên Hoa thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Giảng đường, tại Giấy phép xây dựng số 12/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:15:00 PM
 •   Đã xem: 1315
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo liên xã Lợi Thuận – thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Điện thờ Phật mẫu, Trụ phướn và Cổng Tam quan, tại Giấy phép xây dựng số 11/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo xứ Cao xá Tây Ninh, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà sinh hoạt Giáo lý, tại Giấy phép xây dựng số 10/GPXD
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng

 •   05/09/2022 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 990
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2022, Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga
Về việc Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022

Về việc Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022

 •   08/08/2022 02:51:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/8/2022, Sở Xây dựng đã điều chỉnh kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 93/QĐ-SXD
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   16/07/2022 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 81/QĐ-SXD
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   15/07/2022 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 80/QĐ-SXD.
Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   30/06/2022 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/6/2022, Sở Xây dựng đã công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 62/QĐ-SXD.
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thang máy đã qua sử dụng tại nNà ở công vụ tỉnh.

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thang máy đã qua sử dụng tại nNà ở công vụ tỉnh.

 •   17/06/2022 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2022, Sở Xây dựng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thang máy đã qua sử dụng tại nNà ở công vụ tỉnh tại Thông báo số 1363/TB-SXD ngày 10/6/2022.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   10/06/2022 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/6/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Điện thờ Phật mẫu, tại Giấy phép xây dựng số 08/GPXD.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 •   08/06/2022 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 3510
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 03/6/2022.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   01/06/2022 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/5/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng (sử dụng cấp cho dự án) Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh, địa chỉ Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng công trình: Nhà ga 05, Nhà ga 06 và Tuyến cáp phụ trợ 02 thuộc dự án Tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ khác thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tại Giấy phép xây dựng số 07/GPXD.
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   25/05/2022 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 48/QĐ-SXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây