Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022

Thứ hai - 24/01/2022 09:52 484 0
Để triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ ngành Xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Sở tại số 189/CTr-SXD ngày 20/01/2022.
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022, Sở Xây dựng đã ban hành Chương trình công tác năm 2022 làm cơ sở để Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện, với các nội dung như sau:
1. Mục đích
- Triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, các nhiệm vụ CCHC và các nhiệm vụ khác thuộc chức năng quản lý nhà nước ngành Xây dựng của Sở Xây dựng.
- Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai công việc của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể các phòng Sở và đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc xem xét khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất.
2. Nội dung chương trình
(Phụ lục kèm theo)
3. Tổ chức thực hiện
- Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng thời gian và nội dung của Chương trình công tác; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian và đạt chất lượng, cập nhật tình hình và báo cáo đầy đủ theo đúng Quy chế làm việc của Sở Xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình.
- Tại các cuộc họp cán bộ chủ chốt về kiểm điểm đánh giá công tác định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở được phân công điều hành cuộc họp phải kiểm tra, và yêu cầu các Trưởng phòng, đơn vị báo cáo, giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác.
- Thời gian của Chương trình công tác là thời gian hoàn thành, kết thúc công việc. Do đó các Trưởng phòng phải dự trù quỹ thời gian cần thiết dành cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định thời gian bắt đầu cho phù hợp.
- Đối với nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND và Quyết định số 02/QĐ-UBND, các Trưởng phòng, đơn vị được phân công phải sớm chủ động triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả hoàn thành trong năm.
- Trường hợp nhiệm vụ giao chưa phù hợp, Trưởng phòng có liên quan phải tham mưu Thủ trưởng cơ quan có tờ trình đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, chậm nhất vào cuối tháng 3/2022. 
- Bên cạnh những nhiệm vụ tại Chương trình công tác, các Trưởng phòng, đơn vị còn phải tập trung các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong năm.
- Trong quá trình thực hiện căn cứ các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, căn cứ tình hình thực tế Chương trình công tác sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
- Chương trình công tác là cơ sở để triển khai nhiệm vụ hàng tháng, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua Khối Kinh tế - Kỹ thuật và nhiệm vụ CCHC năm 2022; đồng thời là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập thể, cá nhân trong năm 2022.
Đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát vào Chương trình công tác năm 2022 tổ chức thực hiện.
Xem và tải Chương trình công tác năm 2022 tại đây:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây