Tin tức sự kiện

Thông báo về việc triển khai Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc triển khai Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

 •   06/06/2024 02:00:06 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/6/2024, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1434/TB-SXD về việc triển khai Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương

Tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương

 •   10/05/2024 03:42:05 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Công văn số 2911/BXD-GĐ ngày 07/7/2023 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Tây Ninh tuyên truyền Tài liệu hướng dẫn gồm: (1) Hướng dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ; (2) Hướng dẫn phân loại nhà an toàn: (3) Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; (4) Quy trình kiểm định các công trình ăn ten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh truyền hình.
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024.

 •   10/05/2024 01:52:25 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1286/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2024
Về việc cấp gia hạn và cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Về việc cấp gia hạn và cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

 •   03/05/2024 04:20:28 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/5/2024, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú tại Quyết định số 75/QĐ-SXD.
Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông Công ty TNHH MTV An Hưng Thành

Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông Công ty TNHH MTV An Hưng Thành

 •   26/04/2024 02:28:28 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/4/2024 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH MTV An Hưng Thành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

 •   24/04/2024 01:50:36 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2024, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Vũ Hoan tại Quyết định số 64/QĐ-SXD.
Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 của Sở Xây dựng

 •   24/04/2024 09:53:10 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/04/2024, Sở Xây dựng đã Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 tại Quyết định số 61/QĐ-SXD.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 03 năm 2024

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 03 năm 2024

 •   24/04/2024 09:45:57 AM
 •   Đã xem: 801
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/04/2024, Sở Xây dựng đã Thông Báo công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 03 năm 2024 tại công văn số 913/TB-SXD.
Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2022

Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2022

 •   12/04/2024 10:49:46 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/12/2022, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2022 quyết định số 164/QĐ-SXD.
Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2023

Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2023

 •   12/04/2024 10:45:43 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/12/2023, Sở Xây dựng đã ký Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2023
V/v lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2024

V/v lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2024

 •   28/03/2024 03:54:03 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2024
Triển khai thực hiện Công văn số 254/UBND-KT ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về tăng cường thực hiện đánh số và gắn biển số nhà

Triển khai thực hiện Công văn số 254/UBND-KT ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về tăng cường thực hiện đánh số và gắn biển số nhà

 •   31/01/2024 08:31:46 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2024, Sở Xây có Thông báo số 2467/TB-SXD Triển khai thực hiện Công văn số 254/UBND-KT ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về tăng cường thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện Công văn số 110/UBND-KT ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Triển khai thực hiện Công văn số 110/UBND-KT ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

 •   31/01/2024 08:26:16 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2024, Sở Xây có Thông báo số 246/TB-SXD về việc Triển khai thực hiện Công văn số 110/UBND-KT ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh.
Về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng , tỉnh tây Ninh

Về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng , tỉnh tây Ninh

 •   29/01/2024 09:54:36 AM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng , tỉnh tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 17/11/2023.
Về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh

Về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh

 •   29/01/2024 09:45:32 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 17/11/2023.
Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh năm 2023.

 •   26/01/2024 07:25:16 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 25/1/2024, tại Sở Xây dựng tỉnh, Khối thi đua cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   16/01/2024 04:17:14 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2024, Sở Xây dựng đã Công bố công khai dự toán ngân sách Quý IV năm 2023 tại Quyết định số 07/QĐ-SXD.
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2024

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2024

 •   12/01/2024 10:17:39 AM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2023, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2023

 •   11/01/2024 08:43:55 PM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/01/2024, Sở Xây dựng đã Thông Báo công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2023 tại công văn số 96/TB-SXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây