Tổng hợp tin tức

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2022

 •   11/05/2022 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/5/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2022.
Về việc sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng

Về việc sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng

 •   10/05/2022 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/5/2022, Sở Xây dựng thông báo về việc sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng tại Công văn số 1060/SXD-QLN&VLXD.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh

 •   04/05/2022 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh.
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

 •   29/04/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4/2022, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam).
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm

 •   25/04/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/4/2022, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim

 •   22/04/2022 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam

 •   21/04/2022 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm

 •   21/04/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng

 •   21/04/2022 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thịnh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thanh Cao Trí

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thịnh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thanh Cao Trí

 •   18/04/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/4/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thịnh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thanh Cao Trí.
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp do Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy xi măng Tây Ninh sản xuất

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp do Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy xi măng Tây Ninh sản xuất

 •   14/04/2022 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, Sở Xây dựng thông báo thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp do Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy xi măng Tây Ninh sản xuất tại Công văn số 809/SXD-QLN&VLXD.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/3/2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/3/2022

 •   06/04/2022 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/3/2022.
Về việc Công bố thông tin năng lực các tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc Công bố thông tin năng lực các tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   23/03/2022 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 681/TB-SXD về Công bố thông tin năng lực các tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/3/2022 đến ngày 15/3/2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/3/2022 đến ngày 15/3/2022

 •   19/03/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1458
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/3/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/3/2022 đến ngày 15/3/2022.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng và Công ty TNHH Hoàng Kim

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng và Công ty TNHH Hoàng Kim

 •   14/03/2022 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1352
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng và Công ty TNHH Hoàng Kim.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1362
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 549/BC-SXD.
Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1354
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 551/SXD-TTXD về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.
Về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1349
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/02/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 701/UBND-KT về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

Về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

 •   08/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1374
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/3/2022, Sở Xây dựng thông báo về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại Công văn số 531/SXD-QLN&VLXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây