Tổng hợp tin tức

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực  

 •   26/09/2022 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Đồng Thuận Hà

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Đồng Thuận Hà  

 •   26/09/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Công ty TNHH Đồng Thuận Hà
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho các Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc Tây Ninh, Xây dựng và Thương mại Nhật Trung

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho các Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc Tây Ninh, Xây dựng và Thương mại Nhật Trung

 •   19/09/2022 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung
Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 742

Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 742

 •   19/09/2022 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 742
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Thành Đức

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Thành Đức

 •   19/09/2022 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Thành Đức
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Cơ Sở Hoài Nam

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Cơ Sở Hoài Nam

 •   19/09/2022 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Cơ Sở Hoài Nam
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Trung

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Trung

 •   19/09/2022 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Trung
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Đức Lợi

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Đức Lợi

 •   19/09/2022 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Đức Lợi
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Phan Quốc Bảo

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Phan Quốc Bảo

 •   19/09/2022 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Phan Quốc Bảo
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh cá thể Thái Quốc Bửu

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh cá thể Thái Quốc Bửu

 •   19/09/2022 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh cá thể Thái Quốc Bửu
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2022

 •   19/09/2022 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2022
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo xứ Thiên Ân Xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà thờ, nhà mục vụ và các công trình phụ trợ (bục để tường, nhà xe, nhà vệ sinh, chi tiết theo hồ thiết kế), tại Giấy phép xây dựng số 15/GPXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 02:26:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo Hiệp Long Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà xứ, tại Giấy phép xây dựng số 14/GPXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 02:21:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo Xứ Kiên Long Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà xứ, tại Giấy phép xây dựng số 13/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 02:19:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Chùa Liên Hoa thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Giảng đường, tại Giấy phép xây dựng số 12/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 02:15:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo liên xã Lợi Thuận – thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Điện thờ Phật mẫu, Trụ phướn và Cổng Tam quan, tại Giấy phép xây dựng số 11/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 02:02:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo xứ Cao xá Tây Ninh, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà sinh hoạt Giáo lý, tại Giấy phép xây dựng số 10/GPXD
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt

 •   15/09/2022 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Khương Vinh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Khương Vinh

 •   15/09/2022 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Khương Vinh

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây