Cấp phép xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   01/12/2022 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/11/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Ban Điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   18/11/2022 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Thánh đường Nurul Islam. Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Thánh đường Nurul Islam, tại Giấy phép xây dựng số 18/GPXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   24/10/2022 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/10/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo Phước Thạnh, Xã Phước Thạnh, huyện Gò dầu, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Thánh thất, Trụ Phướn và Cổng Tam quan, tại Giấy phép xây dựng số 17/GPXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   30/09/2022 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/9/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Điện thờ Phật mẫu,Trụ Phướn và Cổng Tam quan, Nhà Hậu Điện tại Giấy phép xây dựng số 16/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:29:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo xứ Thiên Ân Xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà thờ, nhà mục vụ và các công trình phụ trợ (bục để tường, nhà xe, nhà vệ sinh, chi tiết theo hồ thiết kế), tại Giấy phép xây dựng số 15/GPXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:26:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo Hiệp Long Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà xứ, tại Giấy phép xây dựng số 14/GPXD.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:21:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo Xứ Kiên Long Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà xứ, tại Giấy phép xây dựng số 13/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:19:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Chùa Liên Hoa thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Giảng đường, tại Giấy phép xây dựng số 12/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:15:00 PM
 •   Đã xem: 1163
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/8/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo liên xã Lợi Thuận – thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Điện thờ Phật mẫu, Trụ phướn và Cổng Tam quan, tại Giấy phép xây dựng số 11/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   16/09/2022 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo xứ Cao xá Tây Ninh, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà sinh hoạt Giáo lý, tại Giấy phép xây dựng số 10/GPXD
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   23/07/2022 06:43:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/7/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Giáo xứ Hòa Thạnh Tây Ninh, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Nhà Giáo lý, tại Giấy phép xây dựng số 09/GPXD
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   10/06/2022 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/6/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Họ đạo Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng các công trình Điện thờ Phật mẫu, tại Giấy phép xây dựng số 08/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   01/06/2022 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/5/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng (sử dụng cấp cho dự án) Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh, địa chỉ Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Được phép xây dựng công trình: Nhà ga 05, Nhà ga 06 và Tuyến cáp phụ trợ 02 thuộc dự án Tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ khác thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tại Giấy phép xây dựng số 07/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   12/05/2022 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng (sử dụng cấp cho dự án) Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh, địa chỉ Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tại Giấy phép xây dựng số 06/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/04/2022 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/4/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Bục để tượng Thánh Giuse cho Giáo xứ thành phố Tây Ninh tại Giấy phép xây dựng số 05/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   04/04/2022 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng các công trình Chánh điện, Nhà tổ và Trai đường cho Tịnh xá Trúc Lâm xã Thạnh Tây tại Giấy phép xây dựng số 03/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   28/03/2022 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/3/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Thánh đường Nurul Iman xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tại Giấy phép xây dựng số 04/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   17/01/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/01/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước Tây Ninh về thị trấn Dương Minh Châu, gồm 02 hạng mục: Lắp đặt tuyến ống cấp nước và 02 trạm bơm tăng áp cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh tại Giấy phép xây dựng số 02/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   14/01/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 750
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/01/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Điện thờ Pật Mẫu, nhà Hậu điện, Cổng Tam quan và trụ phướn Họ đạo Bến Củi tại Giấy phép xây dựng số 01/GPXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây