Cấp phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 741
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện - điện tử chi nhánh Tây Ninh của Công ty CP Thiết bị Công nghệ Hữu Hồng - Chi nhánh Tây Ninh tại Giấy phép xây dựng số 65/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 748
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Lê Thị Lệ Hoa tại Giấy phép xây dựng số 66/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Nguyễn Văn Đạt và bà Nguyễn Thị Thắm tại Giấy phép xây dựng số 67/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Nguyễn Thị Xuân tại Giấy phép xây dựng số 68/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 784
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/5/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Huỳnh Ngọc Lân và bà Mai Thị Thu Trang tại Giấy phép xây dựng số 69/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/5/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Nguyễn Thị Tuyết Mai tại Giấy phép xây dựng số 70/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/5/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Lê Quang Tuyên và bà Phạm Bạch Tiến tại Giấy phép xây dựng số 71/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 752
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Cổng Tam quan của Họ đạo Cao đài xã Long Giang tại Giấy phép xây dựng số 72/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Nguyễn Thị Nhị tại Giấy phép xây dựng số 50/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 747
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn cho ông Lưu Huỳnh Phong và bà Thiều Thị Hạnh tại Giấy phép xây dựng số 41/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 768
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Ngô Tấn Lộc tại Giấy phép xây dựng số 42/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 779
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Hiệp Hòa bà Trần Thị Mộng Tuyền tại Giấy phép xây dựng số 43/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 777
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Dương Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Nhàn tại Giấy phép xây dựng số 44/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 763
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Thi Thị Huệ tại Giấy phép xây dựng số 45/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Đức Tài tại Giấy phép xây dựng số 46/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 741
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Nguyễn Thành Tuấn và bà Nguyễn Thị Thủy tại Giấy phép xây dựng số 47/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 763
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Nam Phương và bà Lâm Thị Chên tại Giấy phép xây dựng số 48/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 747
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Nguyễn Thành Tuấn và bà Nguyễn Thị Thủy tại Giấy phép xây dựng số 49/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 755
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Văn Truyền và bà Nguyễn Thị Thu Lan tại Giấy phép xây dựng số 28/GPXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây