Cấp phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 740
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Ngô Phúc tại Giấy phép xây dựng số 26/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 755
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Trịnh Thị Thinh tại Giấy phép xây dựng số 25/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 526
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Kho chứa chai gas thuộc Petrolimex - Cửa hàng 09 cho Công ty Xăng dầu Tây Ninh tại Giấy phép xây dựng số 24/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Quốc Khanh tại Giấy phép xây dựng số 23/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn cho ông Đỗ Quang Vinh và bà Lê Thị Kim Ngân tại Giấy phép xây dựng số 22/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Điện thờ Phật Mẫu, Nhà hậu Điện, Trụ phướn, Cổng Tam quan của Họ đạo Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu tại Giấy phép xây dựng số 21/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 756
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Trần Lệ Thu tại Giấy phép xây dựng số 20/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Lê Minh Tân và bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Liên tại Giấy phép xây dựng số 19/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 771
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn cho ông Nguyễn Hoài An tại Giấy phép xây dựng số 18/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 758
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Võ Văn Lực và bà Huỳnh Thị Kim Anh tại Giấy phép xây dựng số 17/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 765
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh Tanimix của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Tây Ninh tại Giấy phép xây dựng số 16/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2374
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Lý Hoàng Chinh tại Giấy phép xây dựng số 30/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 740
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Đoàn Vũ Anh Thư và bà Huỳnh Tuyết Lan tại Giấy phép xây dựng số 31/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Văn Hỉ tại Giấy phép xây dựng số 32/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 757
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Lê Minh Hoàng và bà Phạm Thị Bất tại Giấy phép xây dựng số 33/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 735
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Lê Hải Đăng và bà Trần Ngọc Như tại Giấy phép xây dựng số 34/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 750
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Lê Hồng Phước và bà Thiều Thị Gô tại Giấy phép xây dựng số 35/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Lưu Thành Văn và bà Huỳnh Kim Mười tại Giấy phép xây dựng số 36/GPXD.
Về Cấp Giấy phép xây dựng

Về Cấp Giấy phép xây dựng

 •   21/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Dương Thị Lệ tại Giấy phép xây dựng số 37/GPXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây