Về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Thứ tư - 02/02/2022 10:00 99 0
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.
Ngày 21/01/2022, Sở Xây dựng lập kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại Kế hoạch số 217/KH-SXD, với các nội dung như sau:
1. Mục đích
- Đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn đơn vị.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2022.
- Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.
2. Yêu cầu
- Tổ chức phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của Sở cũng như các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, nhằm tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện; cần đi vào thực chất, tránh hình thức, đảm bảo thường xuyên, liên tục, có hiệu quả; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
- Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định.
3. Nội dung
Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản quy định thi hành. Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thi đua thực hiện có hiệu quả Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022 và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.
- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3689/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân Tây Ninh đoàn kết, chung sức, đồng thời, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19”, thực hiện duy trì trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt, an toàn để đẩy nhanh tốc độ khôi phục sản xuất kinh doanh.
- Thi đua thực hiện có hiệu quả Đề án cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Index giai đoạn 2020-2025, tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; thiết lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả, thời gian làm việc, hiệu quả thực thi pháp luật ở đơn vị.
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII).
Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua: “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” kết hợp với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, thi đua xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính.
Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 310/KH-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh, thăm hỏi, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vào dịp kỷ niệm ngày thành lập của ngành Xây dựng.
Tích cực hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thi hành công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong các cơ quan Nhà nước; đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.
Xem và tải Kế hoạch tại đây:
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây