Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Thứ năm - 20/05/2021 22:00 786 0

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Ngày 17/5/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoach số 1136/KH-SXD về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Sở Xây dựng ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 như sau:

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa thông tin tuyên truyền về CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các Trang thông tin điện tử của Sở.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tích cực tham gia tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2021.

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng và đơn vị trực thuộc, tích cực thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của Sở Xây dựng và của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.

2. Nội dung

- Đưa thông tin về CCHC trong các cuộc họp giao ban với các phòng chuyên môn cấp huyện, họp định kỳ của cơ quan; qua hệ thống Văn phòng điện tử (eGov), lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan; Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

- Tham gia tập huấn về cách thức rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành Xây dựng; quy trình thực hiện TTHC; cách thức tra cứu TTHC, cách thức tải biểu mẫu các TTHC, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến; cách nộp hồ sơ về TTHC, phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo,...

- Tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin  trong hoạt động hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

- Giới thiệu và quán triệt chủ đề CCHC của Sở Xây dựng năm 2021 là "Phụng sự Nhân dân, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"; liên hệ những nhiệm vụ cụ thể của Sở Xây dựng và đơn vị trực thuộc.

 

Xem và tải Kế hoạch tại đây: KH 1136 SXD - CCHC.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây