Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ sáu - 29/11/2019 03:00 714 0

Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 08/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2502/KH-UBND về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1.  Về công tác định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền ASEAN một cách thường xuyên, liên tục. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên về Cộng đồng ASEAN.

- Chủ động, phối hợp nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN để kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo công tác tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về ASEAN; thông báo cho các cơ quan báo chí về các trọng tâm cần thông tin về ASEAN theo từng giai đoạn (theo chỉ đạo và thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Định hướng Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục về năm ASEAN 2020 để thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện trọng điểm.

2. Các hoạt động truyền thông quảng bá về tỉnh Tây Ninh

- Sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các dự án đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh Tây Ninh để phục vụ nhu cầu tuyên truyền tại tỉnh và lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa và trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam.

- Mở chuyên mục "Tuyên truyền ASEAN" trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trên Báo điện tử Tây Ninh. Tăng cường đăng tải các tin, bài quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh Tây Ninh diễn ra trong năm 2019-2020.

3. Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông

- Chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa địa phương với các bộ ngành, các đài, các cơ quan báo chí Trung ương; chia sẻ thông tin, dữ liệu, ấn phẩm truyền thông về quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh Tây Ninh diễn ra trong năm 2019-2020 trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam, Fanpage ASEAN và Việt Nam trên mạng xã hội Facebook tại địa chỉ https://www.facebook.com/ASEANvavietnam/ để các bộ, ngành Trung ương có thể khai thác, phối hợp hoạt động.

- Phối hợp cùng các bộ, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương tiếp, phát sóng, khai thác thông tin, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền ASEAN trên các công cụ truyền thông mới: Ứng dụng và Fanpage.

Chia sẻ các chương trình phát trực tiếp (livestream) trên trang Fanpage ASEAN và Việt Nam (@aseanvavietnam) (chương trình do VTV chủ trì sản xuất); chia sẻ các tin, bài, tài liệu, video, audio tuyên truyền về ASEAN trên fanpge trên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube của đơn vị và trên Cổng ASEAN.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và phóng viên các cơ quan báo chí

- Cử đội ngũ biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền về ASEAN do Trung ương tổ chức để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

- Tham gia các Hội thảo, tọa đàm phổ biến thông tin liên quan đến hợp tác kinh tế khu vực ASEAN (nếu có).

5. Đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái; xuyên tạc về ASEAN và quan hệ Việt Nam-ASEAN.

Định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các lực lượng nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh bác bỏ các thông tin sai trái, tiêu cực, xuyên tạc do các thế lực thù địch, cơ hội chính trị phát tán.

6. Đối với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và giới trẻ

a) Đối với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp

- Phổ biến các cam kết trong ASEAN, quy tắc, xuất xứ, tình hình phát triển thương mại điện tử, sáng tạo, chuỗi cung ứng giá trị khu vực, cơ chế hải quan một cửa ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giới thiệu tiềm năng thương mại và đầu tư cho Tây Ninh trong giai đoạn hội nhập; chia sẻ thông tin về các sự kiện do Việt Nam tổ chức bao gồm cả các hoạt động của doanh nghiệp như Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), giải thưởng doanh nhân ASEAN (ABA)...

b) Đối với đối tượng là giới trẻ

Phổ biến tài liệu tuyên truyền về ASEAN và Cộng đồng ASEAN và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt chuyên đề về ASEAN cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Vận động học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về ASEAN; Tổ chức xây dựng Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng.

Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai sâu rộng cho cán bộ, công chức và người lao động trong cuộc họp định kỳ của cơ quan, họp cán bộ chủ chốt, họp Ban Giám đốc (tháng 11/2019) về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020. Qua đó, đã nâng cao nhận thức sâu rộng trong cán bộ, công chức và người lao động về vị trí, vai trò của ASEAN và công tác hội nhập; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về ASEAN và quan hệ Việt Nam-ASEAN.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây