Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật - 28/04/2019 15:00 770 0

Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 642/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan; các hoạt động triển khai phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tất cả công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tại cuộc họp cơ quan định kỳ, qua đó bảo đảm công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chống tra tấn để nghiêm chỉnh chấp hành.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây