Tài chính - Ngân sách

Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây dựng Tây Ninh

Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   05/01/2023 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây năm 2023 tại Quyết định số 01/QĐ-SXD
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   06/12/2022 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 155/QĐ-SXD.
Về việc Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022 lần 2 của Sở Xây dựng

Về việc Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022 lần 2 của Sở Xây dựng

 •   06/12/2022 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022 lần 2 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 153/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   11/10/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 tại Quyết định số 118/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   13/09/2022 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/9/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 101/QĐ-SXD
Về việc Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022

Về việc Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022

 •   08/08/2022 02:51:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/8/2022, Sở Xây dựng đã điều chỉnh kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 93/QĐ-SXD
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   16/07/2022 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 81/QĐ-SXD
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   15/07/2022 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 80/QĐ-SXD.
Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   30/06/2022 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/6/2022, Sở Xây dựng đã công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 62/QĐ-SXD.
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thang máy đã qua sử dụng tại nNà ở công vụ tỉnh.

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thang máy đã qua sử dụng tại nNà ở công vụ tỉnh.

 •   17/06/2022 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2022, Sở Xây dựng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thang máy đã qua sử dụng tại nNà ở công vụ tỉnh tại Thông báo số 1363/TB-SXD ngày 10/6/2022.
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   25/05/2022 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 48/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   25/04/2022 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/4/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 37/QĐ-SXD.
Công khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021 - 2025.

Công khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021 - 2025.

 •   12/04/2022 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng đã ký Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021 - 2025 tại Kế hoạch số 820/KH-SXD.
Công khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Công khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 •   12/04/2022 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng đã ký Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tại Kế hoạch số 819/KH-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   21/02/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 818
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/02/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 19/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   25/01/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 811
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 12/QĐ-SXD.
Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   19/01/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 827
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/01/2022, Sở Xây dựng đã công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 07/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   18/01/2022 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 832
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/01/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 04/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng

 •   05/01/2022 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 819
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tại Quyết định số 148/QĐ-SXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây