Tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Thứ tư - 15/05/2019 00:00 2.142 0
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019; cũng như xây dựng và thực hiện phong cách làm việc theo Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 02/5/2019, Sở Xây dựng lập Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Kế hoạch số 965/KH-SXD.

Trước đó, vào ngày 29/01/2019, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch thực hiện chuyên đề gồm các nội dung chính như sau:

1. Tổ chức học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

2. Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Sở Xây dựng là: "Phụng sự Nhân dân, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

3. Xây dựng kế hoạch làm theo đối với Thủ trưởng đơn vị, đối với cán bộ công chức, người lao động.

4. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, công chức, người lao động của Sở và đơn vị trực thuộc.

Qua đó đã chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo và đảng viên nghiêm chỉnh học tập, thực hiện tốt các nội dung trong chuyên đề; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Xem và tải Kế hoạch số 258/KH-UBND, Kế hoạch số 965/KH-SXD tại đây: 258-KH-UBND.pdf 965-KH-SXD.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây