Quản lý xây dựng

Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến

Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến

 •   29/07/2022 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/7/2022, Sở Xây dựng đã cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đại Nam và Công ty Cổ phần Hoàng Bảo TN

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đại Nam và Công ty Cổ phần Hoàng Bảo TN

 •   29/07/2022 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/7/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đại Nam và Công ty Cổ phần Hoàng Bảo TN
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Xây dựng AR.E, Công ty TNHH Một thành viên Phúc Khang và Công ty TNHH Vũ Hoan

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Xây dựng AR.E, Công ty TNHH Một thành viên Phúc Khang và Công ty TNHH Vũ Hoan

 •   14/06/2022 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/6/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Xây dựng AR.E, Công ty TNHH Một thành viên Phúc Khang và Công ty TNHH Vũ Hoan.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thịnh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thanh Cao Trí

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thịnh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thanh Cao Trí

 •   18/04/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/4/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thịnh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thanh Cao Trí.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng và Công ty TNHH Hoàng Kim

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng và Công ty TNHH Hoàng Kim

 •   14/03/2022 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1525
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng và Công ty TNHH Hoàng Kim.
Về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

 •   08/03/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1858
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/3/2022, Sở Xây dựng triển khai thực hiện các Quyết định của Sở Xây dựng tại Thông báo số 511/TB-SXD.
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh

 •   08/03/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1649
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 3654/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Tấn Uyên và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Thịnh Tiến

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Tấn Uyên và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Thịnh Tiến

 •   26/01/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1426
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/01/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Tấn Uyên và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Thịnh Tiến.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Năng lượng xanh Sơn Anh

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Năng lượng xanh Sơn Anh

 •   28/12/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1441
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 143/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Năng lượng xanh Sơn Anh.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Phước Mai

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Phước Mai

 •   28/12/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1442
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 142/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Phước Mai.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng

 •   16/12/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1436
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 133/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực

 •   16/12/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1328
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 132/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực.
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •   13/12/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1440
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 114 cá nhân tại Quyết định số 129/QĐ-SXD.
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021

 •   24/11/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1450
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/11/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 3052/TB-SXD về thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh

 •   16/11/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1423
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E

 •   14/10/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1424
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 103/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương

 •   07/09/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1408
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 86/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương.
Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

 •   06/09/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1390
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2179/SXD-QLXD phổ biến tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng”.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây