Nhà - Bất động sản

Về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh

Về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh

 •   27/08/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1427
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2153/SXD-QLN&VLXD về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.
Về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh

Về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh

 •   04/08/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 1407
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2456/UBND-KT về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.
Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

 •   28/07/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1311
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1454/SXD-QLN&VLXD Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.
Về thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Về thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 •   02/07/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1382
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/6/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 1656/SXD-QLN&VLXD về việc thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Về việc triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   07/05/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1394
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1192/UBND-KT về việc triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Về nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Về nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 •   02/04/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1373
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 740/SXD-QLN&VLXD về việc nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Về việc thông báo thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Về việc thông báo thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội

 •   25/03/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1392
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2021, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh có Công văn số 152/NHCS-KHNV về việc cung cấp thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.
Về việc khách hàng đủ điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng

Về việc khách hàng đủ điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng

 •   09/02/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1388
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 307/SXD-QLN&VLXD về việc ý kiến danh sách khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (lần 1).
Về việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City)

Về việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City)

 •   09/02/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1446
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 310/SXD-QLN&VLXD về việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng.
Về việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh

Về việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh

 •   09/02/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1398
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 308/SXD-QLN&VLXD về việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.
Về việc đăng thông tin quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Về việc đăng thông tin quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

 •   26/01/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1393
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng nắm được các quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Chủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng, phường 2, thành phố Tây Ninh

Chủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng, phường 2, thành phố Tây Ninh

 •   15/01/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1423
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 91/UBND-KT ngày 13/01/2021 về việc chủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng, Phường 2, thành phố Tây Ninh.
Về việc triển khai Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc triển khai Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   12/01/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 1291
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2020.
Về việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Về việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

 •   13/10/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1367
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2425/UBND-KTTC về việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
Về việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kếVề việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu

Về việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kếVề việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu

 •   09/10/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 1374
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2412/UBND-KTTC về việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế.
Tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

Tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

 •   25/09/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1257
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 3032/SXD-QLN&VLXD về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.
Triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   26/06/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1368
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1287/HD-UBND về triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Triển khai thực hiện Công văn số 499/UBND-KTTC ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai quản lý đầu tư, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch

Triển khai thực hiện Công văn số 499/UBND-KTTC ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai quản lý đầu tư, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch

 •   23/03/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1363
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 499/UBND-KTTC về việc triển khai quản lý đầu tư, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.
Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   30/12/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1359
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây