Quy hoạch xây dựng

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

 •   01/12/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1536
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 19/11/2020.
 Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   16/09/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1390
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6700/VP-KTTC ngày 15/9/2020 về việc lấy ý kiến danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên cổng thông tin.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 •   09/09/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1453
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 09/9/2020.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị mới (124,50 ha) và quy hoạch chi tiết khu ở phát triển mới (49,86 ha) tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị mới (124,50 ha) và quy hoạch chi tiết khu ở phát triển mới (49,86 ha) tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   12/08/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1873
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị mới (124,50 ha) và quy hoạch chi tiết khu ở phát triển mới (49,86 ha) tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 06/8/2020.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (79,25 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (79,25 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   28/07/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1799
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (79,25 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 16/7/2020.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phía Nam đường ĐT 790 (379 ha) và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Khu đô thị phụ cận (92,34 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phía Nam đường ĐT 790 (379 ha) và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Khu đô thị phụ cận (92,34 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   28/07/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1738
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phía Nam đường ĐT 790 (379 ha) và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Khu đô thị phụ cận (92,34 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 16/7/2020.
Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh

 •   30/06/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1560
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 24/6/2020.
Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000

Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000

 •   19/06/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 2289
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 được phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 đã được phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh)

Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh)

 •   12/03/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1449
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 03/3/2020.
 Công bố đồ án quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   17/02/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1432
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 07/02/2020.
Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   23/12/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1396
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

 •   25/09/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1267
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 18/9/2019.
Triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ

 •   16/09/2019 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1407
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2019.
Thông báo công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   06/08/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1411
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1596/QĐ-UBND về công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.
Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

 •   27/07/2019 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1494
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 18/7/2019.
Giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   11/07/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 1374
 •   Phản hồi: 0
Tại kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 10-11/7/2019, các đại biểu HĐND đã đặt ra một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   07/06/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1397
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

 •   29/05/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1361
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng đã dự thảo và lấy ý kiến Kế hoạch tham mưu thực hiện tại Công văn số 1202/SXD-QHPTĐT ngày 27/5/2019.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu số 2 “Khu đối ngoại”, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

Công bố đồ án quy hoạch phân khu số 2 “Khu đối ngoại”, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

 •   31/03/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1528
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch phân khu số 2 “Khu đối ngoại”, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000 được UBND thành phố Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 22/3/2019.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây