Quản lý xây dựng

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

 •   25/02/2017 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1367
 •   Phản hồi: 0
Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

 •   24/02/2017 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1379
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   03/01/2017 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1357
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.
Công khai thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016

Công khai thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016

 •   21/11/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 2026
 •   Phản hồi: 0
Trong năm 2016, tính đến cuối tháng 11 Sở Xây dựng đã có 3 Quyết định công khai thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tổ chức lại hoạt động của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tổ chức lại hoạt động của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

 •   17/10/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1827
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, kèm theo Quyết định số 2611/QĐ-UBND.
Thông báo triển khai thực hiện thí điểm sát hạch trên phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo triển khai thực hiện thí điểm sát hạch trên phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •   29/09/2016 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 2148
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ ngày 01/9/2016 đến hết ngày 31/10/2016 trên phạm vi toàn quốc.
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

 •   20/09/2016 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 2183
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đã ký ban hành Thông tư 24/2016/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Công khai thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công khai thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   29/08/2016 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 1896
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng có Quyết định số 152/QĐ-SXD ngày 25 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 188/QĐ-SXD ngày 28 tháng 9 năm 2016 công khai thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại thời điểm tháng 8 và tháng 9 năm 2016.
Bộ Xây dựng phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Bộ Xây dựng phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

 •   15/07/2016 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1358
 •   Phản hồi: 0
Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 681/QĐ-BXD ngày 12 tháng 7 năm 2016 phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.
Tập huấn các văn bản mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tập huấn các văn bản mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 •   25/06/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1393
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/6/2016, tại hội trường Sở Xây dựng, Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam phối hợp Sở Xây dựng đã tổ chức lớp tập huấn các văn bản mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đã được Bộ Xây dựng ban hành từ đầu năm 2016 đến nay.
Quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ

Quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ

 •   14/06/2016 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 1357
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Nghị định của Chính phủ số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

 •   06/06/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1353
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-BXD về việc phê duyệt tạm thời Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng lập.
Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

 •   26/05/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1359
 •   Phản hồi: 0
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
Công bố TTHC mới ban hành; TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế ngành Xây dựng

Công bố TTHC mới ban hành; TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế ngành Xây dựng

 •   14/11/2014 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 2006
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 về việc công bố TTHC mới ban hành/TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 •   04/07/2014 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 1361
 •   Phản hồi: 0
Nhằm làm rõ thêm một số nội dung và triển khai công tác bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 về bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy định pháp luật khác, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 1455/HD-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ban hành hướng dẫn thực hiện nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh

Ban hành hướng dẫn thực hiện nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh

 •   08/10/2013 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 1397
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013.
Triển khai các Thông tư mới của Bộ Xây dựng liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Triển khai các Thông tư mới của Bộ Xây dựng liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

 •   05/09/2013 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 1360
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng mới ban hành, ngày 05 tháng 9 năm 2013, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn các Thông tư của Bộ Xây dựng có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây