Về việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ năm - 08/03/2018 15:00 737 0
Ngày 05/3/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 502/SXD-KTVLXD về việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Để các cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ đầu tư, tư vấn xây dựng, đơn vị thi công tham khảo lập dự toán xây dựng công trình. Đồng thời, các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng của các đơn vị sản xuất, kinh doanh được công bố nhằm quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, giới thiệu chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng làm tăng uy tín, khả năng cạnh tranh, cũng như chứng minh việc đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng vào công trình xây dựng theo quy định về công bố hợp quy/hợp chuẩn.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trong và ngoài tỉnh cung cấp giá bán, các thông tin về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng tại tỉnh Tây Ninh theo các nội dung sau:

1. Đối với đơn vị cung cấp giá lần đầu

- Văn bản gửi Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

- Bảng giá các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị.

- Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng.

- Đối với các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mã số QCVN 16:2017/BXD (vật liệu xây dựng nhóm 2) khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD.

- Thông tin của đơn vị sản xuất sản phẩm đề nghị công bố giá.

2. Đối với đơn vị đã cung cấp giá tại các kỳ trước

- Công văn gửi Liên sở Xây dựng - Tài chính.

- Bảng giá các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng (nếu có phát sinh mới so với kỳ trước).

- Thông tin của đơn vị sản xuất sản phẩm đề nghị công bố giá.

- Các nội dung thay đổi khác (nếu có).

Lưu ý:

1. Toàn bộ các văn bản, tài liệu nêu trên phải được đại diện hợp pháp của đơn vị đề nghị công bố giá ký tên, đóng dấu. Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi bao gồm đầy đủ theo các nội dung nêu trên.

2. Hồ sơ đề nghị công bố giá được lập 03 bộ (01 bộ gửi Sở Tài chính, 01 bộ gửi Sở Xây dựng và 01 bộ đơn vị lưu).

3. Thời gian gửi hồ sơ trước ngày 15 hàng tháng.

Sở Xây dựng thông báo đến các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

Toàn văn Công văn số 502/SXD-KTVLXD xem và tải tại đây: 502-SXD-KTVLXD.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây