Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020

Thứ năm - 16/01/2020 00:00 768 0

Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020

Để triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ ngành Xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Sở tại số 100/CTr-SXD ngày 10/01/2020.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành Chương trình công tác năm 2020 làm cơ sở để Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện, với các nội dung như sau:

1. Mục đích

- Triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, các nhiệm vụ CCHC và các nhiệm vụ khác thuộc chức năng quản lý nhà nước ngành Xây dựng của Sở Xây dựng.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai công việc của các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể các phòng Sở và đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc xem xét khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất.

2. Nội dung nhiệm vụ thực hiện (Chi tiết theo Phụ lục)

3. Tổ chức thực hiện

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng thời gian và nội dung của Chương trình công tác; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian và đạt chất lượng, cập nhật tình hình và báo cáo đầy đủ theo đúng Quy chế làm việc của Sở Xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình.

- Tại các cuộc họp cán bộ chủ chốt về kiểm điểm đánh giá công tác định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở được phân công điều hành cuộc họp phải kiểm tra, và yêu cầu các Trưởng phòng, đơn vị báo cáo, giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác.

- Thời gian của Chương trình công tác là thời gian hoàn thành, kết thúc công việc. Do đó các Trưởng phòng phải dự trù quỹ thời gian cần thiết dành cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định thời gian bắt đầu cho phù hợp.

- Đối với nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND và Quyết định số 02/QĐ-UBND, các Trưởng phòng, đơn vị được phân công phải sớm chủ động triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả hoàn thành trong năm.

- Trường hợp nhiệm vụ giao chưa phù hợp, Trưởng phòng có liên quan phải tham mưu Giám đốc có tờ trình đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, chậm nhất vào cuối tháng 3/2020. 

- Bên cạnh những nhiệm vụ tại Chương trình công tác, các Trưởng phòng, đơn vị còn phải tập trung các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong năm.

- Trong quá trình thực hiện căn cứ các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, căn cứ tình hình thực tế Chương trình công tác sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chương trình công tác là cơ sở để triển khai nhiệm vụ hàng tháng, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua Khối Kinh tế - Kỹ thuật và nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập thể, cá nhân trong năm 2020.

Đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát vào Chương trình công tác năm 2020 tổ chức thực hiện. 


Xem và tải Chương trình công tác năm 2020 tại đây:100 CTr-SXD - Chuong trinh ctac 2020.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây