Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ sáu - 08/10/2021 23:00 1.400 0
Ngày 30/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2490/SXD-QLN&VLXD về Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng triển khai hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:


1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh


 • Việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội phải đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Nhà ở.
 • Nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng đối tượng, đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và khoản 12 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.
 • Việc lựa chọn đối tượng phải thực hiện theo nguyên tắc khách quan, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình xét duyệt, lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua và việc công bố, công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Điều 49 Luật Nhà ở (không bao gồm đối tượng tại khoản 2, 3 Điều 49 Luật Nhà ở)


 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở.
 • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

3. Điều kiện và trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội


 • Điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở và điểm a khoản 13, khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.
 • Trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và điểm a khoản 13 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

4. Giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 09/2021/TT-BXD)

5. Nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (theo khoản 17 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP)

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể..


Xem và tải Công văn tại đây: CV 2490 SXD - HD NOXH.pdf BM KEM CV 2490.docx


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây