Hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ tư - 10/11/2021 22:00 1.492 0
Ngày 09/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 2922/HD-SXD về quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3574/UBND-KT ngày 14/10/2021 về việc đưa ra khỏi nội dung Chương trình công tác UBND tỉnh 01 nội dung, giao Sở Xây dựng: "Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành "Hướng dẫn về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" làm cơ sở căn cứ, hướng dẫn thực hiện theo các Văn bản của Trung ương đối với các dự án Chung cư trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư

a) Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

b) Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan; tổ chức, cá nhân sử dụng nhà chung cư phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư.

c) Đơn vị quản lý vận hành phải thỏa thuận bằng văn bản với chủ sở hữu, người sử dụng về kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trước khi thu theo quy định.

d) Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải có trách nhiệm đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật có liên quan.

đ) Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch; việc đóng góp các khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

e) Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì chủ sở hữu, người sử dụng tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư.

g) Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan.

h) Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

2. Lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư

3. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

4. Hội nghị nhà chung cư

5. Kinh phí quản lý vận hành, bảo trì nhà chung cư

6. Trông giữ xe đối với nhà chung cư

7. Quyền và trách nhiệm của đơn vị

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể..

Xem và tải Hướng dẫn tại đây: HD 2922 SXD.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây