Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023

Thứ ba - 14/02/2023 09:02 159 0
Ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 336/UBND ban hành kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên, đội viên và quần chúng Nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; qua đó nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
- Huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại, đảm bảo an sinh xã hội; giới thiệu những thành tựu đổi mới của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
2. Yêu cầu:
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, các Khối Thi đua tổ chức triển khai thực hiện, chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả và tôn vinh, nêu gương, học tập và thi đua cùng các gương điển hình.
- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây