Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam

Thứ ba - 18/08/2020 00:00 1.402 0
Ngày 14/8/2020, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 2559/TB-SXD ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm/ thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương.
 • Mã sản phẩm: SKEY - S600.
 • Kiểu loại: Nội thất.
 • Nhãn hiệu: 

 
2. Thông báo số 2560/TB-SXD ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm/thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương.
 • Mã sản phẩm: GOECO - S610.
 • Kiểu loại: Nội thất.
 • Nhãn hiệu: 


3. Thông báo số 2561/TB-SXD ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm/thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương.
 • Mã sản phẩm: TANI CLEAN - S620.
 • Kiểu loại: Nội thất.
 • Nhãn hiệu: 


 4. Thông báo số 2562/TB-SXD ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm/thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương.
 • Mã sản phẩm: HODU SKEY - S630.
 • Kiểu loại: Nội thất.
 • Nhãn hiệu: 


 5. Thông báo số 2563/TB-SXD ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm/thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương.
 • Mã sản phẩm: GOECO – S810.
 • Kiểu loại: Ngoại thất.
 • Nhãn hiệu: 


6. Thông báo số 2564/TB-SXD ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm/thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương.
 • Mã sản phẩm: TANI CLEAN - S820.
 • Kiểu loại: Ngoại thất.
 • Nhãn hiệu: 


7. Thông báo số 2565/TB-SXD ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm/thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương.
 • Mã sản phẩm: HODU SKEY - S800.
 • Kiểu loại: Ngoại thất.
 • Nhãn hiệu: 


8. Thông báo số 2566/TB-SXD ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm/thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương.
 • Mã sản phẩm: ANTI CRACK - S850.
 • Kiểu loại: Ngoại thất.
 • Nhãn hiệu: 


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH SKEY Việt Nam, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho các loại sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH SKEY Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

 Xem và tải các Thông báo tại đây:TB SKEY.rar


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây