Các Thông tư mới của Bộ Xây dựng về quản lý chất thải rắn

Thứ sáu - 02/06/2017 16:00 4.212 0
Bộ Xây dựng vừa ban hành các Thông tin về công tác quản lý chất thải rắn. Đó là: Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; và Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.

1. Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thông tư này hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt làm cơ sở để lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn do mình quản lý.

Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này được phê duyệt là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán hợp đồng thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thông tư số 07/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Xem, tải Thông tư số 07/2017/TT-BXD tại Mục Văn bản pháp quy hoặc tại đây 07-2017-TT-BXD.pdf

2. Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.

Thông tư này quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng được quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc quản lý chất thải rắn xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh các quy định về phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng, Thông tư còn quy định về trách nhiệm của chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển, chủ xử lý, chủ đầu tư xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân các cấp, và của Sở Xây dựng.

Thông tư số 08/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Xem, tải Thông tư số 08/2017/TT-BXD tại Mục Văn bản pháp quy hoặc tại đây 08-2017-TT-BXD.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây