Về việc sản phẩm gạch Terrazzo do doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

Thứ tư - 13/12/2017 16:00 856 0
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã số QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

     Ngày 11/12/2017, Sở Xây dựng cóThông báo số 3457/TB-SXDvề việc sản phẩm gạch Terrazzo do doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, cụ thể như sau:

     1.  Sở Xây dựng thông báo:

     - Các sản phẩm gạch Terrazzo do doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất và kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN và Thông tư số 15/2014/TT-BXD.

     - Tạm thời đình chỉ các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 2720/TB-SXD ngày 29/12/2016 và số 2719/TB-SXD ngày 29/12/2016 của Sở Xây dựng Tây Ninh.

     Lý do: Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol đã đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0333 ngày 11/4/2016 đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ về chứng nhận hợp quy các sản phẩm gạch Terrazzo phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD.

      2.  Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ:

     - Khẩn trương báo cáo về sự không phù hợp của sản phẩm gạch Terrazzo về Sở Xây dựng trước ngày 23/12/2017.

     - Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết.

     - Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp và thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm gạch Terrazzo vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh.

     - Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm gạch Terrazzo do đơn vị sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

      Lưu ý: Các sản phẩm gạch Terrazzo của đơn vị chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi hoàn chỉnh việc công bố hợp quy, có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng.

      Sở Xây dựng thông báo đến doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ biết, tổ chức khắc phục và thực hiện đúng quy định.

      Toàn văn Thông báo số 3457/TB-SXD xem tại đây: 3457-TB-SXD_Thien My.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây