Về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh

Thứ hai - 27/11/2017 17:00 763 0
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã số QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng và có giá trị đến ngày 12/7/2019; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

       Ngày 24/11/2017, Sở Xây dựng đã thông báo về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanhgồm 02 sản phẩm như sau:

      1.   Thông báo số 3292/TB-SXD ngày 24/11/2017 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh; đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.  

 • Nhãn hiệu: 

  SÁU BE - HIỆP HÒA LỢI - TRƯỜNG HUỆ TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH   

      2.   Thông báo số 3293/TB-SXD ngày 24/11/2017 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh; đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.

 • Nhãn hiệu: 

  SÁU BE - HIỆP HÒA LỢI - TRƯỜNG HUỆ TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH

   

       Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

       Toàn văn các văn bản xem tại đây: 3292-TB-SXD_huy bo.pdf3293-TB-SXD_huy bo (1).pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây