Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh

Thứ tư - 04/05/2022 14:07 1.561 0
Ngày 29/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh.
Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:
1. Thông báo số 1005/TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: logo công ty
2. Thông báo số 1006/TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 50; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: logo công ty
3. Thông báo số 1007TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: logo công ty
4. Thông báo số 1008/TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: FICO-YTL SUPREME CAST
5. Thông báo số 1009/TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 50; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: FICO-YTL SUPREME CAST
6. Thông báo số 1010/TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: FICO-YTL SUPREME FLOW
7. Thông báo số 1011/TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 50; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: FICO-YTL SUPREME FLOW
8. Thông báo số 1012/TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: logo công ty
9. Thông báo số 1013/TB-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao khối lượng 50 kg, bao jumbo 1500 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: logo công ty
Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho các loại sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Sở Xây dựng thông báo đến Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
Xem và tải các Thông báo tại đây:
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây