Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Thứ sáu - 31/12/2021 21:00 5.949 0
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 27/12/2021.

Các nội dung chính của Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 được duyệt như sau:

1.   Các chỉ tiêu phát triển đô thị từng giai đoạn đến năm 2030

 1. Tỷ lệ đô thị hóa: Đến năm 2025 đạt trên 50%; đến năm 2030 đạt trên 55%.
 2. Về chất lượng đô thị:

b.1. Các chỉ tiêu phát triển hạ tầng xã hội:

 • Về chỉ tiêu nhà ở: Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 30,5 m2/người và tiếp tục đạt 33,0 m2/người đến năm 2030; tỷ lệ nhà kiên cố bình quân đạt 95% đến năm 2025 và tiếp tục đạt trên 97% đến năm 2030.
 • Về các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội khác như trường học, y tế, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, ... đảm bảo quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn phân loại đô thị và các quy định khác có liên quan.

  b.2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
 • Về chỉ tiêu giao thông đô thị: Đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị trung bình đạt 12-15% và tiếp tục đạt từ 15-20% đến năm 2030; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng trung bình đạt 6-10% đến năm 2025 và tiếp tục đạt từ 10-15% đến năm 2030.
 • Về chỉ tiêu cấp nước sạch, chiếu sáng đô thị và xử lý nước thải:

  + Đến năm 2025: Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật tại đô thị loại III trở lên đạt 25-40%, tại đô thị loại IV, V đạt từ 10-25%; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng trên 80%, đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng trên 50%.

  + Đến năm 2030: Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật tại đô thị loại III trở lên đạt 30-45%, tại đô thị loại IV, V đạt từ 15-30%; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng 100%, đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng trên 60%.
 • Về chỉ tiêu chất thải rắn sinh hoạt: Năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom phải đạt trên 80%, đến năm 2030 đạt trên 95%.
 • Về chỉ tiêu cây xanh, công viên đô thị: Duy trì đạt trung bình 7-10 m2/người và cây xanh công cộng khu vực nội thị trung bình đạt 4-5 m2/người.

2.   Phân vùng, định hướng phát triển đô thị, khu đô thị và điểm dân cư

a)   Vùng Trung tâm gồm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành:

 • Phát triển các khu đô thị mới tại phường 1, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh; phường Hiệp Tân, Long Thành Trung, Long Thành Bắc và xã Trường Hòa thuộc thị xã Hòa Thành; phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, dự án nhà ở theo hướng mật độ thấp và trung bình tại các xã ngoại thị của thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành.
 • Phát triển nhà ở theo dự án, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trung tâm, khu vực có mật độ nhà ở cao, các điểm, khu dân cư nông thôn hiện hữu; phát triển các khu đô thị mới có sự giao thoa về không gian, kiến trúc, cảnh quan xung quanh Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và dọc các trục giao thông liên vùng, liên tỉnh như: Quốc lộ 22B, đường cao tốc Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, ĐT 782-784, ĐT 790, ĐT 781.

b)   Vùng phía Bắc gồm huyện Tân Châu, Tân Biên:

 • Phát triển các khu đô thị mới, dự án nhà ở tại cửa khẩu Xa Mát và các xã dự kiến phân loại đô thị (Mỏ Công, Trà Vong, Tân Lập thuộc huyện Tân Biên; Tân Đông, Tân Hưng, Suối Dây thuộc huyện Tân Châu ). Phát triển các cụm điểm dân cư xã Thạnh Tây và Tân Lập kết nối với thị trấn Tân Biên tạo thành chuỗi đô thị gắn với khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát từng bước lấp đầy, đáp ứng chỉ tiêu về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đạt tiêu chuẩn phân loại đô thị.
 • Phát triển nhà ở theo dự án, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trung tâm, khu vực trong thị trấn Tân Biên, Tân Châu; khu vực nông thôn có mật độ nhà ở cao; điểm, khu dân cư nông thôn hiện hữu theo hướng mật độ thấp, trung bình.

c)   Vùng Đông Nam gồm đô thị Dương Minh Châu - Gò Dầu - Trảng Bàng:

 • Phát triển các khu đô thị mới tại các phường thuộc thị xã Trảng Bàng, đô thị Gò Dầu và Dương Minh Châu; phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, dự án nhà ở theo hướng mật độ thấp và trung bình tại các xã ngoại thị, vùng phụ cận các khu công nghiệp, dự án phát triển hạ tầng giao thông hình thành giai đoạn 2021 - 2030 (đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, đường Hồ Chí Minh) và các khu vực có đất đai thuận lợi phát triển dân cư dọc các tuyến sông, từng bước lấp đầy, đáp ứng chỉ tiêu về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đạt tiêu chuẩn, định hướng phát triển đô thị mới Dương Minh Châu và Gò Dầu.
 • Phát triển nhà ở theo dự án, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trung tâm, khu vực trong đô thị và khu vực nông thôn có mật độ nhà ở cao, các điểm, khu dân cư nông thôn hiện hữu theo hướng mật độ thấp và trung bình.

d)   Vùng Tây Nam gồm đô thị Bến Cầu - Mộc Bài và Châu Thành:

 • Phát triển các khu đô thị mới, dự án nhà ở tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và huyện Châu Thành. Phát triển các cụm điểm dân cư tại các xã, vùng phụ cận khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, các khu chức năng, khu công nghiệp, dự án phát triển hạ tầng giao thông hình thành giai đoạn 2021 - 2030 (cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đường Hồ Chí Minh), các khu vực thuận lợi phát triển dân cư ven sông, từng bước lấp đầy, đáp ứng chỉ tiêu về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đạt tiêu chuẩn, định hướng phát triển đô thị mới Bến Cầu.
 • Phát triển nhà ở theo dự án, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trung tâm, khu vực trong đô thị và khu vực nông thôn có mật độ nhà ở cao, các điểm, khu dân cư nông thôn hiện hữu theo hướng mật độ thấp và trung bình.

3.   Định hướng, kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2025, giai đoạn 2026 - 2030

a)   Giai đoạn từ nay đến năm 2025, có 09 đô thị được phân loại bao gồm:

 • 01 đô thị loại II: Thành phố Tây Ninh.
 • 02 đô thị loại III: Thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành.
 • 02 đô thị loại IV: Đô thị Gò Dầu và đô thị Bến Cầu;
 • 04 đô thị loại V: 04 đô thị là thị trấn thuộc các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành và Dương Minh Châu (đạt cơ bản tiêu chí đô thị loại IV);
 • Phát triển khu đô thị mới, phát triển nhà ở theo dự án và chỉnh trang đô thị tại các khu vực trung tâm tại thành phố, các thị xã và khu vực có mật độ nhà ở cao, các điểm, khu dân cư nông thôn hiện hữu; phát triển các khu đô thị mới có sự giao thoa về không gian, kiến trúc, cảnh quan xung quanh Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; dọc các trục giao thông liên vùng, liên tỉnh như: Quốc lộ 22B, đường cao tốc Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, ĐT 782-784, ĐT 790, ĐT 781 đạt các tiêu chí đô thị theo cấp loại đô thị đã được phân loại, đô thị dự kiến phân loại (thuộc phạm vi, địa bàn) và tối thiểu đạt tiêu chí đô thị loại V.

b)   Giai đoạn 2026 - 2030, có 16 đô thị được phân loại bao gồm:

 • 01 đô thị loại II: Thành phố Tây Ninh (định hướng quy hoạch, tiếp tục phấn đấu đầu tư xây dựng hoàn thiện đạt cơ bản các tiêu chí của đô thị loại I).
 • 03 đô thị loại III: Thành phố Trảng Bàng, thành phố Hòa Thành và Gò Dầu.
 • 05 đô thị loại IV: Thị xã Bến Cầu, thị xã Dương Minh Châu và phát triển, phân loại thêm 03 đô thị loại IV thuộc các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành.
 • 07 đô thị loại V: Là các đô thị phân loại mới, dự kiến thành lập thị trấn bao gồm đô thị Tân Lập, Mỏ Công, Trà Vong thuộc huyện Tân Biên; Tân Đông, Tân Hưng thuộc huyện Tân Châu và Thái Bình, Thanh Điền thuộc huyện Châu Thành.

Tiếp tục phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, trung tâm xã, các điểm dân cư đạt tiêu chí đô thị theo cấp loại đô thị được phân loại, đô thị dự kiến phân loại (thuộc phạm vi, địa bàn) và tối thiểu đạt tiêu chí đô thị loại V.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải quyết định, sơ đồ tại đây: 3628-QD-UBND.pdf SO DO - CT PTDT.jpg


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây