Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam

Thứ sáu - 18/05/2018 16:00 729 0
Ngày 17/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1166/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương,có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: GOECO - S610.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey  


2. Thông báo số 1167/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: TANI CLEAN - S820.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


3. Thông báo số 1168/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: HODU SKEY - S800.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


4. Thông báo số 1169/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: SKEY- S600.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


5. Thông báo số 1170/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: HODU SKEY - S630.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey

6. Thông báo số 1171/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: TANI CLEAN- S620.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey

 

7. Thông báo số 1172/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: GOECO - S810.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


8. Thông báo số 1173/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: TANI CRACK- S850.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH SKEY Việt Nam, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH SKEY Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các văn bản thông báo tại đây: 1166-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1167-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1168-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1169-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1170-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1171-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1172-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1173-TB-SXD_Cty SKEY.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây